Automaty szorująco-zbierające bateryjne

maszyny8-1maszyny8-2maszyny8-3maszyny8-4maszyny8-5maszyny8-6maszyny-bateryjnemaszyny8-8